Tel.:       (00 48) 607.94.09.94

E-mail:   adwokat@krasuska.com

Site:      www.krasuska.comOkręgowa Rada AdwokackaEuropejski Trybunał Praw Człowieka

Prawo cywilne, a w szczególności :
 • o własność, współwłasność,
 • o zasiedzenie,
 • o posiadanie, służebności, 
 • o najem i dzierżawę,
 • umowy cywilne,
 • o ochronę dóbr osobistych,
 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (tzw sprawy strasbourskie),
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 w/s jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, 
 • Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 w/s utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych,

Obsługa prawna przedsiębiorców, a w szczególności :
 • umowy spółek z o.o., rejestracja w KRS,
 • sprawy pracownicze,
 • prawo spedycji i przewozu, CMR, INCOTERMS,
 • konsorcja, umowy strategiczne przedsiębiorstw,
 • opinie prawne i reprezentacja przed sądem.

Prawo rodzinne,
a w szczególności sprawy :
 • o rozwód i separację,
 • o podział majątku wspólnego,
 • o alimenty,
 • o ustalenie kontaktów i władzę rodzicielską,

Prawo spadkowe,
a w szczególności :
 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o dział spadku,
 • o zapis i zachowek,